torsdag den 3. marts 2011

10 gode grunde til at vælge økologi

Jeg faldt over nedenstående 10 grunde til, hvorfor man skal vælge at købe økologisk. Som vi har "truet" lidt med, så kommer nogle af indlæggene på bloggen til at handle om, hvorfor det er vigtigt, det er noget ordentligt, man putter i munden.  En grund, der ikke er nævnt i det nedenstående er den åbenlyse, at økologi bare smager bedre! Tag en øko gulerod og sammenlign med en ikke-øko gulerod, der er himmelvid forskel!

Det kan ofte være lidt svært at komme med nogle helt skarpe årsager til, hvorfor økologi er bedre end ikke-økologi. Men synes nedenstående er godt og konkret formuleret.

Og så mener jeg ikke, at man kan komme udenom dyrevelfærdsdiskussionen også, men den fortjener et indlæg for sig. Her først de 10 grunde, som er taget fra www.friland.dk
 1. Økologerne bruger ikke kunstgødning og har ikke så mange dyr pr. hektar. Derfor er der mindre risiko for forurening med kvælstof og deraf følgende iltsvind.
 2. Det økologiske landbrug anvender ikke kemiske stoffer, der er skabt til at dræbe levende organismer som planter, insekter og svampe. Derved bliver vandet, som vi pumper op til drikkevand, ikke forgiftet.
 3. Økologiske landmænd må ikke bruge foder af gensplejsede planter eller andre såkaldt genetisk modificerede organismer (GMO). Heller ikke i forarbejdningen tilsættes ingredienser fremstillet ved hjælp af gensplejsede organismer.

 4. I forarbejdningen af de økologiske produkter er det kun lovligt at bruge 38 af de 350 tilsætningsstoffer, der er tilladt i andre fødevarer.

 5. Der er meget restriktive regler for brug af antibiotika og anden medicin på økologiske husdyr. Derfor er der mindre risiko for, at der udvikles bakterier, som er resistente overfor antibiotika, og derfor ikke kan slås ned med medicin.

 6. Fugle og andre dyr trives bedre på økologiske marker, og der er en større variation af både planter og dyr på arealer, der dyrkes økologisk. Dette er til gavn for hele naturens fødekæde.

 7. I det økologiske landbrug bliver der lagt vægt på, at dyrene skal have mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd. Det betyder bl.a. at de har mere plads og i videre udstrækning adgang til at komme ud.

 8. Et dyr, der er blevet behandlet med medicin, skal tilbageholdes fra slagteriet dobbelt så lang tid som i en konventionel besætning. Når et dyr er blevet behandlet mere end tre gange inden for et år, skal det omlægges på ny, før det kan sælges som økologisk.

 9. Økologiske producenter skal føre en logbog, hvoraf samtlige behandlinger på besætningens dyr fremgår. Plantedirektoratets kontrollører gennemgår logbogen ved det årlige kontrolbesøg og sammenholder den med slagtedatoerne på dyrene.

 10. I økologisk produktion er princippet, at hvis man er i tvivl om effekten af et stof, må det ikke anvendes. Det betyder, at man har større sikkerhed for ikke at blive påvirket af stoffer, som man endnu ikke har undersøgt virkningen af.

2 kommentarer:

 1. Yes, det er lige vand på min mølle :-)

  SvarSlet
 2. Håbede det ville vække genklang derude;) Det er en svær diskussion, men synes, ovenstående rammer ret godt. Og jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan vælge ikke-øko. Udover prisen, så kan det da slet ikke konkurrere...?

  SvarSlet